WSWB Libraries

Verslag themamiddag ‘Bibliotheken in transitie’ 13 februari 2018 HvA Floor, Amsterdam

Anna Rademakers, voorzitter van het OKBN, heet alle aanwezigen welkom. De opkomst (49 deelnemers) is hoog, waarschijnlijk omdat het onderwerp in alle bibliotheken speelt, maar ook omdat de middag wordt georganiseerd in samenwerking met de HvA, UvA, WsWb, Adamnet en AIN. Het onderwerp, bibliotheken in transitie, is een breed onderwerp, omdat deze transitie in elke bibliotheek weer anders is. Ook de KB, waar Anna zelf werkzaam is, is in transitie. De KB heeft de digitale taken van de openbare bibliotheken overgenomen en staat nu voor de taak om de nationale digitale bibliotheek vorm te geven. Het voorbeeld van de KB is niet één op één toepasbaar op andere instellingen, maar er zijn bepaalde aspecten van de transitie waar we allemaal mee te maken hebben: een veranderende maatschappij, steeds verdergaande digitalisering, vervagende grenzen tussen disciplines. Het vak van informatiespecialist verandert continu en daar zullen we op in moeten spelen.

Lees het hele verslag op: https://okbn.nl/, gepost op 12 maart 2018

LCRDM Questionnaire

Dear colleague,

On behalf of the National Coordination Point Research Data Management (LCRDM) we kindly invite you to participate in a survey on data management support positions in research institutes. The survey aims at both data experts – who provide dedicated support or as part of their job – and supervisors of data experts. Completing the survey takes approximately 15 minutes.

In the development of Open Science, Research Data Management (RDM) has an essential role. More and more RDM support is carried out by employees with a specific data profile. Professionalization of data support positions in research institutes is of great importance to meet the European requirements of FAIR data management. To further shape the professionalization of data management roles and functions, the LCRDM initiates a nationwide survey to provide insight on what the Dutch research institutes ask for, implement and develop in the field of research data support positions.

Please go to the LCRDM-page to fill in the survey: click here.

The deadline for response is the 14th January 2019.

To get a high response, we would be very grateful if you could forward this email to your data expert colleagues or share via social media. Thank you very much for your cooperation.

On behalf of the LCRDM task group on Data Stewardship,

Ingeborg

 

 

Scroll To Top