WSWB Libraries

WSWB vergaderingen in 2023

In 2023 kwam de WSWB 2x op locatie bijeen.

13 juni 2023: Theologische Universiteit Kampen

 • Algemene kennisuitwisseling en huishoudelijke zaken
 • Thema: De inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. Sprekers:
  • Judith Tool (coördinator vrijwilligers, bibliotheek Deventer)
  • Enkele WSWB-leden (Eye, IHLIA, Vredespaleis, Arq) doen verslag van hun ervaringen
  • Conclusie: het werken met vrijwilligers kan veel opleveren en heeft baat bij duidelijke procedures. Leg bijvoorbeeld vast welk werk vrijwilligers mogen doen en waar professionele kennis nodig is, doe een zorgvuldige intake, zorg voor een inwerkprogramma en beleg evaluatiemomenten.

14 november 2023: IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam)

 • Algemene kennisuitwisseling en huishoudelijke zaken
 • Thema: Deselectie van/in bibliotheekcollecties. Sprekers:
  • Pieter van Leeuwen (liaison librarian Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de UKB Werkgroep Collectiemanagement) over het UKB deselectiebeleid
  • Mary Hommes (informatiespecialist Aidsfonds) over het deselectieproces bij het Aidsfonds
  • Enkele WSWB-leden (Boekmanstichting, IHS, PThU, Eye) doen verslag van hun ervaringen
  • Conclusie: deselectie vergt grote inspanning en levert niet (meteen) een bezuiniging op. Alle genoemde bibliotheken hebben ervaren dat:
   • Goede selectiecriteria van groot belang zijn;
   • Er oog moet zijn voor gevoeligheden bij de achterban/bibliotheekgebruikers;
   • Het inzetten van extra hulp en/of het inzetten van externen onontbeerlijk is.
Scroll To Top