WSWB Libraries

WSWB vergaderingen in 2022

In 2022 komt de WSWB 2x op locatie bijeen.

 • 11 oktober 2022, bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), locatie Amsterdam
  • Algemene kennisuitwisseling
  • Thema: Personeel, vakkennis en opleidingen in speciale wetenschappelijke bibliotheken (i.s.m het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN). Sprekers:
   • Saskia Scheltjens (Rijksmuseum Research Library) over de UKB werkgroep Library Basics. Binnen het UKB werd een half jaar geleden een werkgroep Library Basics opgericht met de vraag een pilot te ontwikkelen rond een mogelijk in-house cursusprogramma dat bedoeld is voor nieuwe medewerkers van wetenschappelijke bibliotheken die geen echte bibliotheekkennis hebben. Namens de WSWB en het OKBN nam Saskia Scheltjens hieraan deel. Saskia vertelt over het programma van de pilot.
   • Prof. dr. Frank Huysmans (Universiteit van Amsterdam) over de geschiedenis en problematiek van bibliotheekopleidingen in Nederland
 • 10 mei 2022, bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam
  • Algemene kennisuitwisseling
  • Thema: Linked Open Data. Sprekers:
   • Prof. dr. Hylkje de Jong (Vrije Universiteit) over het nader digitaal toegankelijk maken van het archief van het Hof van Friesland en hoe dat nieuw onderzoek stimuleert
   • Luc de Vries (Tresoar) over Verbonden Erfgoed van Bibliotheken (NDE)

WSWB vergaderingen in 2020

In 2020 is de WSWB vanwege de Coronacrisis niet 2 maar 1 keer bij elkaar gekomen:

 • Dinsdag 15 december 2020 (online)
  • Thema: Open access. Spreker: Maurits van der Graaf over het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van deelnemende instellingen aan de VSNU ‘Read & Publish’ deals en stappen naar 100% open access.

WSWB vergaderingen in 2019

In 2019 is de WSWB twee keer bijeengekomen:

 • donderdag 13 juni 2019, bij de Boekmanstichting in Amsterdam
  • Thema: Open Access, NPOS, Plan S en bibliotheken. Spreker: Arjan Schalken (adjunct directeur UBVU; landelijk open access projectleider)
 • donderdag 12 december 2019, bij de IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) in Amsterdam
  • Thema: Wikipedia en bibliotheken. Spreker: Sandra Rientjes (directeur Wikimedia Nederland)

Verslag themamiddag ‘Bibliotheken in transitie’ 13 februari 2018 HvA Floor, Amsterdam

Anna Rademakers, voorzitter van het OKBN, heet alle aanwezigen welkom. De opkomst (49 deelnemers) is hoog, waarschijnlijk omdat het onderwerp in alle bibliotheken speelt, maar ook omdat de middag wordt georganiseerd in samenwerking met de HvA, UvA, WsWb, Adamnet en AIN. Het onderwerp, bibliotheken in transitie, is een breed onderwerp, omdat deze transitie in elke bibliotheek weer anders is. Ook de KB, waar Anna zelf werkzaam is, is in transitie. De KB heeft de digitale taken van de openbare bibliotheken overgenomen en staat nu voor de taak om de nationale digitale bibliotheek vorm te geven. Het voorbeeld van de KB is niet één op één toepasbaar op andere instellingen, maar er zijn bepaalde aspecten van de transitie waar we allemaal mee te maken hebben: een veranderende maatschappij, steeds verdergaande digitalisering, vervagende grenzen tussen disciplines. Het vak van informatiespecialist verandert continu en daar zullen we op in moeten spelen.

Lees het hele verslag op: https://okbn.nl/, gepost op 12 maart 2018

Scroll To Top