WSWB Libraries

WSWB vergaderingen in 2022

In 2022 komt de WSWB 2x op locatie bijeen.

 • 11 oktober 2022, bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), locatie Amsterdam
  • Algemene kennisuitwisseling
  • Thema: Personeel, vakkennis en opleidingen in speciale wetenschappelijke bibliotheken (i.s.m het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN). Sprekers:
   • Saskia Scheltjens (Rijksmuseum Research Library) over de UKB werkgroep Library Basics. Binnen het UKB werd een half jaar geleden een werkgroep Library Basics opgericht met de vraag een pilot te ontwikkelen rond een mogelijk in-house cursusprogramma dat bedoeld is voor nieuwe medewerkers van wetenschappelijke bibliotheken die geen echte bibliotheekkennis hebben. Namens de WSWB en het OKBN nam Saskia Scheltjens hieraan deel. Saskia vertelt over het programma van de pilot.
   • Prof. dr. Frank Huysmans (Universiteit van Amsterdam) over de geschiedenis en problematiek van bibliotheekopleidingen in Nederland
 • 10 mei 2022, bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam
  • Algemene kennisuitwisseling
  • Thema: Linked Open Data. Sprekers:
   • Prof. dr. Hylkje de Jong (Vrije Universiteit) over het nader digitaal toegankelijk maken van het archief van het Hof van Friesland en hoe dat nieuw onderzoek stimuleert
   • Luc de Vries (Tresoar) over Verbonden Erfgoed van Bibliotheken (NDE)

Scroll To Top