WSWB Libraries

Doel WSWB

De WSWB heeft een stichting opgericht om haar belangen te behartigen. Zoals vastgelegd in haar statuten, ondersteunt de stichting de deelnemende bibliotheken bij het beheer van hun collecties, die van (groot) belang zijn voor de bevordering van zowel de wetenschappen als de kunst en cultuur in Nederland. Dit doet de stichting onder andere door het afsluiten van (licentie-)contracten, toegang te verlenen tot de collecties van de in de WSWB deelnemende bibliotheken aan derden, door de (vaak unieke) collecties van de WSWB bibliotheken zichtbaar te maken binnen (internationale) netwerken en door kennisuitwisseling op terreinen die specifiek zijn voor de gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheken.

Scroll To Top