WSWB Libraries

Financieel overzicht WSWB 2016

Uitgaven WSWB 2016

 

Website                                                                                               EUR     121,00

Belastingdienst (project Wikipedia)                                                   EUR  2.562,90

Diversen (attenties sprekers)                                                               EUR       26,73

Bankkosten                                                                                         EUR     123,76

Lidmaatschap UKB 2015                                                                   EUR  2.333,00

 

 

 

Totaal uitgaven 2016                                                             EUR   5.167,39

 

 

 

 

Inkomsten WSWB 2016

 

 

Contributie leden                                                                                EUR    2.200

(Betreft: nagekomen contrib. 2015. Contrib. 2016 niet geheven)

 

Totaal inkomsten 2016                                                                      EUR     2.200

 

 

Saldo WSWB rekening NL83 INGB 0004 270891 op 1-1-2016    EUR 5.809,16

 

Saldo WSWB rekening NL83 INGB 0004 270891 op 31-12-2016             EUR 2.841,77

Jos Damen   (penningmeester WSWB)         Leiden, 27 mei 2018

Scroll To Top