WSWB Libraries

Financieel overzicht WSWB 2017

Uitgaven WSWB 2017

 

Kosten discussielijst WSWB  (E-compass)                                        EUR     151,25

Belastingdienst (project Wikipedia)                                                   EUR     433,00

Accountantscontrole (project Wikipedia)                                           EUR  4.235,00

Diversen (attenties sprekers)                                                               EUR       17,10

Afscheid voorzitter G.J. Koot                                                            EUR     270,00

Bankkosten                                                                                         EUR     118,86

Lidmaatschap UKB 2016 + 2017                                                       EUR  4.666,00

 

 

Totaal uitgaven 2017                                                             EUR  9.891 ,21

 

 

 

 

Inkomsten WSWB 2017

 

 

Subsidie project Wikipedia (eindafrekening)                         EUR  8.124,62

Teruggaaf omzetbelasting 2016                                                          EUR     300,00

Contributie leden                                                                                EUR      800,00

(meeste contributiegelden over 2017 kwamen binnen in 2018)

 

 

Totaal inkomsten 2017                                                                      EUR   9,224,62

 

 

Saldo WSWB rekening NL83 INGB 0004 270891 op 1-1-2017    EUR 2.841,77     

Saldo WSWB rekening NL83 INGB 0004 270891 op 31-12-2017             EUR 2.175,18    

Jos Damen,   Leiden, 27 mei 2018

Scroll To Top