WSWB Libraries

IHS – Institute for Housing and Urban Development Studies

IHS: Informatie over huisvesting (over onder meer sloppenwijken), stedelijk bestuur en het stedelijk milieu inclusief de gevolgen van klimaatverandering. Dit alles met een focus op ontwikkelingslanden. We hebben toegang tot wetenschappelijke literatuur in diverse formaten, waaronder (digitale) tijdschriften, boeken, online bronnen en films. Daarnaast hebben we ook toegang tot de ‘grijze’ literatuur over de bovengenoemde onderwerpen met verslagen die opgesteld zijn door (gemeentelijke) overheden uit die landen.

Scroll To Top