WSWB Libraries

PThU

De bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) beheert een collectie van meer dan 100.000 titels op het terrein van de Bijbelwetenschappen, Lutherana, (Nederlandse) protestantse kerkgeschiedenis, dogmatiek, missiologie, ethiek, interculturele theologie, praktische theologie en geestelijke verzorging. De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit, gevestigd in Amsterdam en Groningen, die opereert vanuit de protestants-christelijke traditie (gereformeerd, hervormd en luthers). De bibliotheek is op beide vestigingen gehuisvest met studiezaal- en depotcollecties. Het in 2016 vastgestelde Bibliotheekprofiel 2016-2020 is leidend in het aanschafbeleid. Hoofdrubriek: 200 (godsdienst), Overige rubrieken m.n.:  100 (wijsbegeerte), 900-940 (Geschiedenis).

Scroll To Top