WSWB Libraries

Theologische Universiteit Apeldoorn

De nadruk van de TUA bibliotheek ligt op de Reformatie en de daaruit voortkomende confessionele en dogmatische traditie o.a. de Nadere Reformatie. De collectie bevat werken die betrekking hebben op de Afscheiding van 1834 en op de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Tevens is ze in het bezit van een groot aantal werken van dr. H.F. Kohlbrugge.

Scroll To Top