WSWB Libraries

Van Gogh Museum

In de Bibliotheek van het Van Gogh Museum kun je Vincent van Gogh in de context van zijn tijd bestuderen. Alle relevante publicaties over de beeldende kunst uit de periode 1800-1920 zijn er bijeengebracht, in het bijzonder over Vincents leven en werk en over zijn tijdgenoten, voorlopers en navolgers. Ook vind je er historische bronnen die je mee terug voeren naar de fascinerende negentiende-eeuwse kunstwereld. Al Vincents kunstwerken zijn uitvoerig gedocumenteerd, ook werken in andere collecties.

Behalve over publicaties van de kunstwerken, kun je je ook laten informeren over de tentoonstellings- en de herkomstgeschiedenis ervan. De complete negentiende-eeuwse bibliotheek van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae maakt deel uit van onze collectie en boeken hieruit kun je op verzoek bij ons raadplegen.

Voor meer informatie: https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/bibliotheek

Scroll To Top