WSWB Libraries

Vredespaleis

De Bibliotheek van het Vredespaleis opende in 1913 zijn deuren. De directe en primaire gebruikersgroep van de Bibliotheek van het Vredespaleis bestaat uit de Arbiters, Rechters en Griffies van het Permanente Hof van Arbitrage (totstandkoming in 1899) en het Internationaal Gerechtshof (van de Verenigde Naties, sinds 1946, maar betreft ook de voorganger van deze internationale rechtbank in de tijd van de Volkenbond).

Daarnaast verzorgt de Bibliotheek van het Vredespaleis de documentaire behoeften van de Haagse Academie voor Internationaal Recht (sinds 1923), van de (in 1893 opgerichte) Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, in bijzondere gevallen ook die van het Internationaal Strafhof en voor bepaalde rechtszaken van de Hoge Raad, maar het corps diplomatique en individuele gebruikers uit het buitenland en vanuit Nederland behoren ook tot de klantengroep.

De collectie omvat ca.1,5 miljoen banden en beslaat ongeveer 15 km planklengte. Het collectievormingsprofiel wordt uitgemaakt door internationaal publiekrecht, internationaal gewoonterecht, verdragenrecht, territoriaal recht, recht van de zee, internationaal handelsrecht, recht van de internationale organisaties, mensenrechten, internationaal strafrecht, internationaal humanitair recht, internationale geschillenbeslechting door arbitrage en rechtspraak, procesrecht, internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking.

Er werken ongeveer15 fte in de Bibliotheek van het Vredespaleis. De Bibliotheek is onderdeel van de Nederlandse Carnegie-Stichting en vervult een van de twee statutaire taken, namelijk het voorzien van de in het Vredespaleis gevestigde hoven van de literatuur voor arbitrages en rechtspraak. De Carnegie-Stichjting wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Bibliotheek van het Vredespaleis is een openbare bibliotheek.

Scroll To Top